Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horská Kvilda

 

Sazebník úhrad za poskytování informací.
CENÍK platný od 15.12.2016
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zpracován podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb.
V sazebníku nejsou uvedeny položky, které jsou účtovány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Úhrady za poskytování informací:
Zpracování informace do 30 minut včetně - 100 Kč
Zpracování informace 30 - 60 minut včetně - 200 Kč
Za každou započatou další hodinu - 200 Kč

Úhrady za kopírovací služby:
Kopie A4
Černá jednostranná - 2 Kč
Černá oboustranná - 4 Kč
Barevná jednostranná - 10 Kč
Barevná oboustranná - 20 Kč
Kopie A3

Černá jednostranná - 3 Kč
Černá oboustranná - 6 Kč
Barevná jednostranná - 20 Kč
Barevná oboustranná - 40 Kč

::2018 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ...::