Obecně závazná vyhláška obce Horská Kvilda č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazná vyhláška obce Horská Kvilda č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Horská Kvilda č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Horská Kvilda č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horská Kvilda

 

Evidence právních předpisů obce Horská Kvilda

 

Sazebník úhrad za poskytování informací.
CENÍK platný od 15.12.2016
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zpracován podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb.
V sazebníku nejsou uvedeny položky, které jsou účtovány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Úhrady za poskytování informací:
Zpracování informace do 30 minut včetně - 100 Kč
Zpracování informace 30 - 60 minut včetně - 200 Kč
Za každou započatou další hodinu - 200 Kč

 

Úhrady za kopírovací služby:
Kopie A4
Černá jednostranná - 2 Kč
Černá oboustranná - 4 Kč
Barevná jednostranná - 10 Kč
Barevná oboustranná - 20 Kč
Kopie A3

Černá jednostranná - 3 Kč
Černá oboustranná - 6 Kč
Barevná jednostranná - 20 Kč
Barevná oboustranná - 40 Kč

 

formuláře ke stažení a vyplnění:

ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

přihláška k místnímu poplatku ze psů

::Tento web nevyužívá Cookies. :: 2022 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ::