Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Horská Kvilda
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti
Popis organizační struktury povinného subjektu: starosta, zastupitelstvo (místostarosta), účetní
Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení: Horská Kvilda č.p.40 PSČ 385 01, pošta Vimperk
telefon: 388 435 830, 607 952 122,
e-mail: obec@horskakvilda.eu ,
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: 26626351/0100
Identifikační číslo organizace (IČO): 00573426
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00573426
ID datové schránky: b5abxun
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok: závěrečné účty k nahlédnutí na obecním úřadu
Místo a způsob, jak získávat příslušné informace: Ústně či písemně na Obecním úřadě v Horské Kvildě čp. 40
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: Ústně či písemně na Obecním úřadě v Horské Kvildě čp. 40
Místo. lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: Ústně či písemně na Obecním úřadě v Horské Kvildě čp. 40 v úředních hodinách
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat: obecní úřad žádné vlastní formuláře nevyžaduje ani nevydává
Popisy postupů (návody k řešení životních situací) zde
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou poskytnuty tyto předpisy k nahlédnutí: na vyžádání na Obecním úřadě v Horské Kvildě čp. 40 v úředních hodinách
Informace o zpracování osobních údajů zde
::2018 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ...::