PĚŠí TRASY V ZIMNÍM OBDOBÍ

pesiwin

V zimě není nabídka pěších túr v okolí Horské Kvildy příliš bohatá, vše je zde zaměřeno hlavně na lyžařskou turistiku. Nicméně existuje několik tras v hodných pro kratší nebo delší procházky, které jsou pravidelně udržovány. Je třeba však upozornit, že v případě silného a trvalého sněžení se tyto trasy upravují až na druhém místě - nejprve je zajišťována sjízdnost místních komunikací a údržba parkovišť. To se netýká pouze Horské Kvildy, ale i Kvildy a Modravy.

Všechny uvedené trasy jsou zaznamenány v pláncích lyžařských tras, a to  zelenou  barvou.

1. Horská Kvilda - cesta kolem farmy Highland ke kapličce

Délka 1,2 km jedním směrem, trasa vede kolem farmy Highland a končí na kraji lesa ve směru na Filipovu Huť u kapličky. Nenáročná procházka vhodná i pro malé děti, cesta vede okolo ohrad s chovem koní a skotského náhorního skotu s celoročním výběhem. Hezké výhledy do údolí Hamerského potoka a na Horskou Kvildu z nezvyklého úhlu.

2. Horská Kvilda - Výhledy

Délka 2,6 km jedním směrem, trasa vede nejprve kus po silnici, pak lesem po prohrnované cestě vedoucí ze zatáčky na severozápadním konci obce a končí na loukách Výhledy, u chaty Magistrátu města Plzně. Vhodné za hezkého počasí, kdy jižně orientované mírné svahy Výhledů poskytují pěknou vyhlídku na vrch Antýgl a dále i na Velký a Malý Roklan, stejně jako spoustu slunečních paprsků na Výhledských loukách. Ne náhodou se právě zde, na Výhledech, nacházela políčka obyvatel Horské Kvildy. Je zde tepleji a zdejší svahová poloha byla i pro zdejší miniaturní zemědělství vhodnější, než inverzní poloha samotné Horské Kvildy.

3. Kvilda - Bučina

Délka 6,5 km jedním směrem, cesta vede rovněž lesem po lesní silnici směrem k hraničnímu přechodu Bučina - Finsterau. Zejména poslední úsek cesty na Bučinských pláních je velmi pěkný, s krásným výhledem na Knížecí Pláně a východní část Šumavy (Trojmezenská hornatina), za velmi příznivých podmínek (zimní inverze) jsou vidět i Alpy (Dachstein). Trasa se v zimě prohrnuje, vede paralelně vedle lyžařské trasy, lze tedy koncipovat i jako doprovodnou trasu např. pro děti na lyžích apod. Občerstvení na Kvildě, cestou kousek nad Kvildou a na Bučině.

4. Modrava - Vltavský (Modravský) most

Délka 2,3 km jedním směrem, cesta vede lesem údolím Modravského potoka. Neposkytuje žádné daleké výhledy, ale zimní motiv toku Modravského potoka rovněž není k zahození. Vyjdeme od parkoviště po lesní silnici směrem na Březník. Cílem je most přes Modravský potok (nikoliv Vltavu, přes matoucí název). Trasa vhodná v zimním období, je prohrnovaná a vede paralelně podél lyýařské trasy - možná doprovodná trasa lyžařům. Občerstvení moýné v Modravě.

5. Modrava - Rybárna - Tříjezerní slať - Rokyta

Možno využít zčásti - od Rybárny či Tříjezerní slati se vrátit po stejné cestě zpět - nebo celou délku a z Rokyty se na Modravu vrátit autobusem, nebo propojit s následující trasou a okruhem se vrátit. Samozřejmě lze trasu absolvovat i opačným směrem. Úsek Modrava - Rybárna vede širokým údolím meandrujícího Roklanského potoka s mnoha krásnými partiemi, zbytek pak lesem po prohrnované lesní silnici. Vzdálenosti: Modrava - Rybárna 2,5 km, Rybárna - Tříjezerní slať 0,7 km, Tříjezerní slať - Rokyta 4,3 km. Celá trasa 7,5 km. Občerstvení možné v Modravě nebo na Rokytě.

6. Rokyta - Rechle

Délka 3 km jedním směrem. Cesta vede podél Vchynicko - Tetovského kanálu po prohrnované lesní cestě a končí mostem u Rechlí - místě, kde dříví kdysi opouštělo tok Vydry a plynulo do Vchynicko - Tetovského kanálu. Dnes je tato část kanálu využívána k napouštění vyrovnávací nádrže Čeňkova pila a slouží k výrobě elektřiny ve stejnojmenné vodní elektrárně. Je možné jít jen jedním směrem a vrátit se autobusem, ale u Rechlí není zastávka a je nutno tudíž dojít po státní slinici další 1 km do Modravy. Občerstvení možné na Rokytě nebo v hotelu Antýgl.

7. Čeňkova pila - Turnerova chata

Délka 4 km jedním směrem. Cesta bývá po většinu zimy schůdná. Vychází se od parkoviště a zastávky autobusu na Čeňkově pile a cesta po celou dobu vede krásnou cestou Povydřím, kdy se po pravé straně otevírají pohledy na Vydru, i když ne tak atraktivní, jako z úseku Turnerova chata - Antýgl. Po levé straně jsou prudké svahy, místy kamenná moře. Turnerova chata má po dobu celé sezóny otevřeno. Občerstvení též na Čeňkově pile.

8. Borová Lada - Knížecí pláně (restaurace)

Délka 5,1 km jedním směrem. Cesta se v zimě udržuje. Vychází se od parkoviště a zastávky autobusu v obci Borová Lada, posléze lesem po lesní silničce po trase zimní lyžařské stopy. Pozor - žlutá turistická značka je dosud uzavřena. Po cca 4 km chůze vyjdeme na Knížecích pláních - zaniklé obci s rozsáhlými loukami, krásnými stromy a pěknými výhledy. Z restaurace si ještě můžeme odskočit cca 500 m k býv. hřbitovu, nyní obnovenému, kde se můžeme dozvědět bližší informace o kdysi slavné obci. Restaurace má po dobu celé zimní sezóny otevřeno.

  

::2018 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ...::