PO STOPÁCH RAKLEKSKÉHO SEPPA NA RANKLOV

ranklov1

Trasování, vzdálenosti

Lesy a mokřady se dostaneme k bývalé osadě Ranklov - bydlišti legendárního Rankelského Seppa, který má dnes v Horské Kvildě svůj pomník.

rankelsepp 

O Josefu Klostermannovi - Rankelském Seppovi

Cesta je dosti náročná, třeba procházet podmáčenými cestami, těžko udržen suché nohy, gumovky se silně doporučují. Na zpáteční cestě je zase třeba přelézat či obcházet padlé stromy a brodit či skákat přes potok. Cesta vede po současných i bývalých lesních cestách a průsecích. I když se některé úseky cesty již dnes nepoužívají, cesta je dobře patrná a není těžké ji sledovat. Je dlouhá 4,4 km.

::2018 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ...::