OKRUH NA FILIPOVU HUŤ

filipovahut1

Trasování, vzdálenosti

Toto asi 12 kilometrové putování je v necelé popolině přerušeno vyjitímm z lesa na pláň Filipovy Hutě, kde se naskýtají krásné výhledy na Velký a Malý Roklan (Rachel) i možnost občerstvení v místní části Korýtko. Je pozůstatkem svébytného historického vývoje, že, ačkoliv větší část Filipovy Hutě patří pod obec Modrava, její východní část Korýtko (z něm. Grandl) patří Horské Kvildě. Slovo korýtko bezpochyby pochází z napájecích koryt pro soumary na Zlaté stezce, jejíž jedna větev tímto místem prochází. Většina trasy probíhá po značených, i když různých, turistických cestách, závěrečná třetina se pak shoduje se závěrem výše popisovaného Hamerského okruhu. Prosíme věnovat pozornost připojení se na tento okruh.

::2018 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ...::