VÝSTUP Z HORSKÉ KVILDY NA VRCH ANTÝGL

antygl1

Trasování, vzdálenosti

Výstup na Antýgl z Horské Kvildy je jednoduchý, nepříliš náročný a zabere jedním směrem slabou hodinu chůze. Ta část trasy, která vede lesním porostem, byla v poslední době vyznačena a zprůchodněna (ne naší zásluhou). Celková délka trasy je jedním směrem 3,5 km. Zde následuje její popis:

Vyjdeme z parkoviště na Horské Kvildě a u Hospody U Krámu ( bývalá U Honese - pozor, neplést s bývalým penzionem Hones, dnes hotel Rankl) odbočíme na místní asfaltovou komunikaci. Přejdeme mostek přes Hamerský potok, projdeme kolem farmy Highland a pomalým stoupáním mineme výběh skotu a poté, co mineme penzion Herbert Hones, nás lesní asfaltka přivede do lesa. Po několika stech metrech mineme odbočku doleva (zelená turistická značka směr Filipova Huť) a po malé chvilce nalezneme nijak neznačenou lesní cestu, která odbočuje doprava. Dáme se po ní a asi po půl kilometru se ocitneme na samotě Horní Antýgl ( dnes se tam častěji říká "U Štěrbů"). Jedná se o samotu, která přináležela (a dosud přináleží) k Horské Kvildě a dnes na ní nalezneme jednu z nejdochovalejších ukázek bývalé šumavské architektury. Dnes je to rekreační chalupa, která je ale svými majiteli citlivě udržována ve svém slohu. Louky na Horním Antýglu jsou zčásti chudé, kamenité, zčásti podmáčené až zrašelinělé s výskytem celé řady chráněných druhů rostlin. Chalupu obejdeme tak, aby nám zůstala po levé straně (respektujeme soukromý pozemek) a stále ještě dobře patrná cesta nás po několika stech metrech dovede k Hegeraitu (kdysi bývala huť). Tam se opět napojíme na lesní asfaltku, ale nepůjdeme po ní dlouho. Po zvládnutí stoupavé serpentiny odbočíme doprava nahoru a po chvíli bychom měli vidět na stromech zelená písmena "T". Po asi čtvrt hodince stoupání nás pěšina dovede přímo na vrchol Antýglu. Protože je jeho vrchol zalesněn, není zde žádný dobrý rozhled, přesto určitou část okolní níže položené krajiny můžeme mezi stromy zahlédnout. Jistě nás upoutá schránka s vrcholovou knihou, vlastně několika, z nichž nejstarší je datována již od 20. let minulého století. Je to tedy docela zajímavé čtení. K návratu pak využijeme stejnou stezku - sestup severní stranou je kvůli dosud ležícím vývratům velice ztížen a je fyzicky mimořádně náročný!

antygl1a antygl2a antygl3a
Antýgl z Výhledů Horní Antýgl Vrchol Antýglu
antygl4a antygl5a antygl6a
Vrcholová knihja Částečný výhled na západ Částečný výhled na sever
::2018 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ...::