MAPOVÉ PODKLADY

Vlastní mapové zákresy do internetových mapových aplikací

Mapové podklady dostupné na internetu

Odborné mapy

Historické mapy

Mapy nově otevřených přeshraničních tras

Nově otevřený přeshraniční přechod a turistická cesta Březník - Modrý Sloup s napojením na další turistické trasy v NPBW (Luzný, Roklan). Trasa z Březníku k Modrému Sloupu je žlutě značená a je dlouhá 4,5 km, větší část této cesty vede náročným terénem. Pouze pro pěší, bez kol a psů. Pro kočárky nesjízdné. Doporučujeme kombinovat s autobusy v NPBW. Navržená trasa k Modrému Sloupu přímo. Další nově otevřený přeshraniční přechod je na trase Pramen Vltavy - Siebensteinkopf. Tato modře značená trasa není tak náročná jako předešlá. Ještě jedna podobná trasa je otevřena rovněž pod Poledníkem.

::Tento web nevyužívá Cookies. :: 2022 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ::