HANS KOLLIBABE: POSLEDNÍ ŠUMAVSKÝ OBR RANKEL-SEPP

 Nejen četné pověsti ze Stašska i Povydří vyprávějí o šumavských obrech. Zůstalo po nich nejen jméno Obřího hradu (Reckerberg) u osady Popelná nad údolím Losenice nedaleko Nicova (Nitzau), ale z paměti stašského pomezí i daleko v bavorské zemi žije dosud také vzpomínka na skutečného lidského obra jménem Rankl-Sepp. Správně se jmenoval Josef Klostermann a narodil se 16. ledna roku 1819 jako prvorozený syn králováckého svobodného sedláka na samotě Ranklov (Ranklau) u Zlaté Sudny (Goldbrunn). Ta samota nesla zřejmě název podle svého původního majitele a další držitelé s chalupou dědili i jméno. Tak se tedy Josefovi říkalo Rankl-Sepp (česky v lidové mluvě asi jako Pepa nebo Jouza z Ranklovýho či od Ranklů). Stavení na náhorní pláni bylo obklopeno slatěmi a lesy na rozlehlé Ranklově louce, odkud bylo hodinu cesty na horu Antýgl (1252 m), odkud býval na dohled majestátný Javor i temný dvojvrchol Roklanu.

Celé vyprávěník Hanse Kollibabeho o Rankl-Seppovi naleznete na

 http://kohoutikriz.org/data/w_kolli.php  (ve spodní části stránky)

sepp_s

::2018 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ...::