CYKLOTRASY

 

 

Národní park Šumava přitahuje stále více vyznavačů cykloturistiky. Mimo veřejné komunikace lze na kole jezdit pouze po vyznačených cyklotrasách. Cyklotrasy jsou značeny v severozápadní části území symbolem cyklisty na dřevěných směrovkách. V JV a centrální části (Novopecko, Stožecko, Borovoladsko, Kvildsko) na žlutých plechových směrovkách, podobně jako pěší trasy.Informace dále naleznete v účelových tiskovinách (cykloturistické mapy, průvodci, skládačky) a v informačních střediscích Správy NP. Cyklotrasy vedou většinou po pěších turistických cestách. Prosíme, chovejte se ohleduplně vůči ostatním účastníkům i přírodě chráněného území.

Většinu popsaných cyklistických okruhů je možno v zimním období využívat i jako lyžařské trasy, vzhledem k jejich šířce jsou prakticky všechny (s výjimkou úseků vedených po státních silnicích) strojově udrýovány.

 

Cyklotrasy v okolí Horské Kvildy

 

Cykloservisy v okolí

 

Návrhy vhodných okruhů v okolí Horské Kvildy

 

Zde uvádíme příklady vhodných cyklistických okruhů začínajících na Horské Kvildě. Okruhy je samozřejmě možné libovolně kombinovat či modifikovat. Kromě toho je možné využít v letním období i cyklobusů, tedy dojet jednosměrně daleko jihovýchodním směrem (Horní Vltavice, Boubínský prales) nebo západním (Prášily, Železná Ruda) či severním (Sušice).Po kliknutí se zobrazí mapa okruhu v Cykloatlasu. Zakomponujte si do trasy atraktivní turistické cíle v okolí.

 

1. Horská Kvilda - Zhůří - Zlatá Studna - Horská Kvilda

 

Jednoduchá krátká trasa vhodná i pro menší děti. Do trasy zakomponována odbočka na Huťskou horu na Zhůří k výhledovému místu a odbočna ke Zlaté Studni, délka 14 km.

 

2. Horská Kvilda - Filipova Huť - Kvilda - Jezerní slať - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 14 km. Vede rovněž převážně lesem, terén je jen velmi mírně zvlněn. Na příjezdu ke Korýtku je nádherný výhled na Velký a Malý Roklan, trasa vede okolo Tetřevské a Jezerní slatě, posledně jmenovanou možno navštívit a prohlédnout si z vyhlídkové věže.

 

3. Horská Kvilda - Filipova Huť - Prameny Vltavy - Kvilda - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 26 km. Krásné výhledy při vjezdu na Korýtko na Velký a Malý Roklan a z Černé hory na západní Šumavu až k Javoru - nejvyššímu vrcholu. Za mimořádně jasného počasí dohlednost až k Alpám. Trasa vede převážně lesy, kolem Černé hory a pramenů Vltavy možno pozorovat procesy přirozeného rozpadu smrčiny - bezzásahové území. Asi 2 km za Korýtkem možnost pěší odbočky ke skalnímu útvaru - Lovčí skále.

 

3a. Horská Kvilda - Filipova Huť - Bučina - (Knížecí Pláně) - Kvilda - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 31 (38) km, včetně zajížďky k pramenům Vltavy. Jedná se o prodlouženou variantu předchozí trasy, informace k trase tedy výše. Možno z Bučiny zkrátit přímo do Kvildy. Vyšší náročnost, četná převýšení. Občerstvení navíc na Bučině a Knížecích Pláních. Bučina a Knížecí Pláně - bývalé obce, dnes pouze v každé hostinec. Krásné výhledy, zvláštní sukcesní krajina bývalého osídlení, obnovený německý hřbitov.

 

3b. Horská Kvilda - Filipova Huť - Modrava - Březník - Prameny Vltavy - Kvilda - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 34 km a je opět rozšířením trasy č.3 o zajížďku Modrava - Březník. Březník (Pürstlink) - informační středisko v bývalé myslivně, krásný výhled na Luzenské údolí a Luzný, luční enkláva se vzácnou flórou (kropenáč, hořec, oměj, arnika, kamzičník aj.) uprostřed rozpadlých porostů bezzásahového území

 

4. Horská Kvilda - Kvilda - Bučina - Knížecí Pláně - Borová Lada - Nové Hutě - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 37 km. Vede lesy i otevřenou zajímavou krajinou. Míjí Jezerní slať (možnost zastávky a prohlídky z vyhlídkové věže). Na Bučině obovená kaple a rekonstruovaný bývalý hotel s překrásným výhledem, za jasného počasí až k Alpám. Bučina a Knížecí Pláně - bývalé obce, dnes pouze v každé hostinec. Krásné výhledy, zvláštní sukcesní krajina bývalého osídlení, obnovený německý hřbitov na Knížecích Pláních. Svinná Lada - přístupná Chalupská slať a informační středisko

 

4a. Horská Kvilda - Kvilda - Prameny Vltavy - Bučina - Kvilda - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 25 km a je to vlastně zkrácená trasa č. 3a,

 

5. Horská Kvilda - Modrava - Tříjezerní slať - Plavební kanál - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 19,5 km, vhodná i pro větší děti. Poslední úsek z Dolního Antýglu na Horskou Kvildu (4 km stoupání údolím Hamerského potoka) nutno kolo vésti - není povolená cyklotrasa. Trasa se zajímavými cíli - údolí Roklanského potoka s Rybárnou, přístupná Tříjezerní slať, Rokyta s informačním střediskem a geologickou expozicí, krásné údolí Hamerského potoka. Krajina této trasy je velice krásná, vede lesy i otevřenou krajinou. Občerstvení na Horské Kvildě, Modravě, Rokytě, Dolním Antýglu.

 

5a. Horská Kvilda - Modrava - Tříjezerní slať - Poledník - Plavební kanál - Antýgl - Horská Kvilda

Trasa je dlouhá 37,1 km. Jedná se o rozšíření předchozí trasy o cíl na Poledníku. Pozor, úsek Javoří pila - Poledník není oficiální cyklotrasa, správně se má kolo vést.

 

::2018 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ...::