CYKLOTRASY

 

 

Národní park Šumava přitahuje stále více vyznavačů cykloturistiky. Mimo veřejné komunikace lze na kole jezdit pouze po vyznačených cyklotrasách. Cyklotrasy jsou značeny na severozápadní části území symbolem cyklistů na dřevěných směrovkách. V JV a centrální části (Novopecko, Stožecko, Borovoladsko, Kvildsko) na žlutých plechových směrovkách, podobně jako pěší trasy. Informace dále naleznete v účelových tiskovinách (cykloturistické mapy, průvodci, skládačky) av informačních střediscích Správy NP. Cyklotrasy vedou měnit po pěších turistických cestách. Prosíme, chovejte se ohleduplně vůči ostatním účastníkům i přírodě chráněného území.

Většinu popsaných cyklistických okruhů je možné v zimním období připravit i jako lyžařské trasy , vzhledem k tomu, že jejich šířky jsou prakticky všechny (s následujícím úsekem vedených po státních silnicích) strojově udržitovány.

 

Cyklotrasy na Šumavě

 

Cykloservisy v okolí

 

Návrhy podobných okruhů v okolí Horských Kvildy

 

Zde uvádíme příklady prvních cyklistických okruhů začínajících na Horské Kvildě. Okruhy je samozřejmě možné libovolně kombinovat nebo modifikovat. Kromě toho je možné použít v letním období i cyklobusy, tedy dojet jednosměrně daleko jihovýchodním směrem (Horní Vltavice, Boubínský prales) nebo západním (Prášily, Železná Ruda) nebo severním (Sušice). Kliknout na zobrazit mapu okruhu v Cykloatlasu. Zakomponujte si do trasy mladé turistické cíle v okolí.

 

1. Horská Kvilda - Zhůří - Zlatá Studna - Horská Kvilda

 

Jednoduchá krátká trasa vhodná i pro menší děti. Do trasy zakomponovaná odbočka na Huťskou horu na Zhůří k výhledovému místu a odbočce ke Zlatým studním , délka 14 km.

 

2. Horská Kvilda - Filipova Huť - Kvilda - Jezerní slať - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 14 km. Vede dále převážně lesem, terén je jen velmi mírně zvlněn. Na žádost ke Korýtku je nádherný výhled na Velký a Malý Roklan , trasa vědy kolem Tetřevské a Jezerní desky, poslední jmenovaná možná návštěva a prohlédnout si z vyhlídkové věže .

 

3. Horská Kvilda - Filipova Huť - Prameny Vltavy - Kvilda - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 26 km. Krásné výhledy při vjezdu na Korýtko na Velký a Malý Roklan a z Černé hory na západní Šumavu až k Javoru - nejvyššímu vrcholu. Za mimořádně jasného počasí dohlednost až k Alpám. Trasa vede převážně lesy, kolem Černé hory a pramenů Vltavy možno pozorovat procesy přirozeného rozpadu smrčiny - bezzásahové území. Asi 2 km za Korýtkem možnost pěší odbočky ke skalnímu útvaru - Lovčí skále.

 

3a. Horská Kvilda - Filipova Huť - Bučina - (Knížecí Pláně) - Kvilda - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 31 (38) km, včetně zajížďky k pramenům Vltavy. Jedná se o prodlouženou variantu předchozí trasy, informace k trase tedy výše. Možno z Bučiny zkrátit přímo do Kvildy. Vyšší náročnost, četná převýšení. Občerstvení navíc na Bučině a Knížecích Pláních. Bučina a Knížecí Pláně - bývalé obce, dnes pouze v každé hostinec. Krásné výhledy, zvláštní sukcesní krajina bývalého osídlení, obnovený německý hřbitov.

 

3b. Horská Kvilda - Filipova Huť - Modrava - Březník - Prameny Vltavy - Kvilda - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 34 km a je opět rozšířením trasy č.3 o zajížďku Modrava - Březník. Březník (Pürstlink) - informační středisko v bývalé myslivně, krásný výhled na Luzenské údolí a Luzný, luční enkláva se vzácnou flórou (kropenáč, hořec, oměj, arnika, kamzičník aj.) uprostřed rozpadlých porostů bezzásahového území

 

4. Horská Kvilda - Kvilda - Bučina - Knížecí Pláně - Borová Lada - Nové Hutě - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 37 km. Vede lesy i otevřenou zajímavou krajinou. Míjí Jezerní slať (možnost zastávky a prohlídky z vyhlídkové věže). Na Bučině obovená kaple a rekonstruovaný bývalý hotel s překrásným výhledem, za jasného počasí až k Alpám. Bučina a Knížecí Pláně - bývalé obce, dnes pouze v každé hostinec. Krásné výhledy, zvláštní sukcesní krajina bývalého osídlení, obnovený německý hřbitov na Knížecích Pláních. Svinná Lada - přístupná Chalupská slať a informační středisko

 

4a. Horská Kvilda - Kvilda - Prameny Vltavy - Bučina - Kvilda - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 25 km a je to vlastně zkrácená trasa č. 3a,

 

5. Horská Kvilda - Modrava - Tříjezerní slať - Plavební kanál - Horská Kvilda

 

Trasa je dlouhá 19,5 km, vhodná i pro větší děti. Poslední úsek z Dolního Antýglu na Horskou Kvildu (4 km stoupání údolím Hamerského potoka) nutno kolo vésti - není povolená cyklotrasa. Trasa se zajímavými cíli - údolí Roklanského potoka s Rybárnou, přístupná Tříjezerní slať, Rokyta s informačním střediskem a geologickou expozicí, krásné údolí Hamerského potoka. Krajina této trasy je velice krásná, vede lesy i otevřenou krajinou. Občerstvení na Horské Kvildě, Modravě, Rokytě, Dolním Antýglu.

 

5a. Horská Kvilda - Modrava - Tříjezerní slať - Poledník - Plavební kanál - Antýgl - Horská Kvilda

Trasa je dlouhá 37,1 km. Jedná se o rozšíření předchozí trasy o cíl na Poledníku . Pozor, úsek Javoří pila - Poledník není oficiální cyklotrasa, správně se má kolo řídit.

 

::Tento web nevyužívá Cookies. :: 2022 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ::